9 December 2010

Zoek de/jouw Waarheid

En gij zult vinden. Door het stellen van vragen en oprecht openstaan voor wat werkelijk waar is.

Riemen's tweede boek, 'Adel van de Geest', is een verzameling essays, waarin Rob Riemen pleit voor de 'ware' adel, namelijk niet die door geboorte, maar die van de geest.

Tegen de tijdsgeest in houdt hij een pleidooi dat er een groep op mag staan die zich laat leiden door 'de waarheid'. Een absolute waarheid bestaat echter niet en kan ook niet gekend worden, maar door de juiste vragen te stellen (zoals bijv. Socrates deed) kom je een heel eind in de buurt (vorm jouw eigen waarheid). Het gaat uiteindelijk meer om de weg richting de waarheid, dan het doel op zich. Op die manier ontdekken we (innerlijke) wijsheid opnieuw.

Daarin zit het onderscheid met de huidige populistiche tijdgeest, waarin een simpel doel op de horizon wordt geschetst, welk doel bereikt kan worden door een sterke leider te volgen die niet democratisch gelegitimeerd behoeft te worden. Hij kent de waarheid en dat is kennelijk voldoende. Van zijn volgers wordt geen eigen geestelijke inspanning en kritische houding verwacht. Dat leidt alleen maar af.

In lijn hiermee is de uitspraak van Massey van toepassing: 'They must find it difficult... Those who have taken authority as the Truth, rather than Truth as the Authority.' - G. Massey

Wees vrij van oordelen, denk rustig en na en sta open voor nieuwe invalshoeken. Een voorbeeld is de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie. Wat zijn de feiten? Big Pharma zet jaarlijks 1000MLD dollar om. Er is hen veel aan gelegen dit volgend jaar weer te doen en liefst een beetje meer... Hoe gaan we om met ziektes, dat in feite symptomen zijn? We worden verteld dat we deze moeten bestrijden. Maar de strijd tegen levert niets op... het creëert alleen maar meer ellende. Een terechte vraag zou zijn: Waarom worden mensen eigenlijk ziek? Interessante boeken hierover zijn 'Antikanker' van David Servan-Schreiber of 'Spontaneous Evolution' van Bruce Lipton.

No comments:

Post a Comment