15 December 2010

Let's fill up our empty bottle...

with love...

A LOT of Lovveeee.....


Hoe ont-dek ik mijzelf?
 • je openen
 • al het oneigenlijke afwerpen
 • niets meer uit de weg gaan
 • je angsten moedig tegemoet treden
 • je oordelen omzetten in compassie
 • zien dat je één bent met alles en allen
 • eerlijk zijn
 • ontdekken dat je liefde zelve bent
 • flexibel worden, en creatief, en natuurlijk
 • een diep vertrouwen vinden in het bestaan
 • perfectie vinden in wat is, precies zoals het is
 • tot vreugde en speelsheid komen, om niets
 • erkennen dat je heel bent en dat je niets mist
 • de moed hebben volledig jezelf te zijn
 • je niet meer hoeven verdedigen
 • je niet meer hoeven bewijzen
 • ontdekken dat alle ideeën een mentale constructie zijn 
 • en deze mentale constructie wezenlijk geen enkele realiteit hebben
 • het allemaal niet meer te hoeven weten
 • komen tot liefde, waarheid, vrede en vrijheid
Bron

No comments:

Post a Comment