30 November 2010

Liefde! 21/03/12 - de keuze is aan ons

Have you seen this video?
De context van onderstaand bericht kan het beste begrepen worden als je het boekje van Geert Mak 'De hond van Tisma', 'Je hebt het niet van mij, maar...' van Joris Luyendijk, 'De weg van de hoop' van oud-verzetstrijder Stephane Hessel, 'A brave new world' van Aldous Huxley of '1984' van George Orwell hebt gelezen.Geef het boekje dat je ontvangen hebt alsjeblieft door en koop zelf ook zo'n boekje om door te geven. Op die manier zorgen we dat met exponentiëel (2/4/8/16/32/...) tempo gewerkt wordt aan ons bewustwordingsproces.

Wat zien of voelen we in Nederland en in groter verband in de wereld gebeuren? Wat is de tendens die we om ons heen zien opdoemen? Voelen we ons vrij in de bergen schuld die we als natie hebben opgebouwd? Hoe gaan de leiders hiermee om? Hoe heeft het zover kunnen komen? Wie is verantwoordelijk? En hoe kunnen we met een bundeling van krachten werkelijk iets gedaan krijgen? Of ligt de koers vast?Op dit moment herken ik veel in wat Geert Mak hier stelt:

'De kracht van het gewone leven is gigantisch, dat laat zich niet snel uit de rails duwen, zelfs niet tegen beter weten in. Die hang naar vastigheid in turbulente tijden heeft ook een keerzijde: hoe ingrijpender de consequenties van nieuwe ontwikkelingen voor ons dagelijks leven zijn, des te sterker is onze neiging onze blik af te wenden. Het liefst blijven we maar doorlopen, als een kip zonder kop, steeds in onze vaste paden.' - Geert Mak

Mak heeft erg helder weten te maken wat er op het spel staat, hoe de Europese Unie tot stand is gekomen en op wat voor manier het financiële systeem bevolkingen uit elkaar drijft en nu ook een strop legt om de nek van mensen binnen dit wereld deel.

Toch signaleer ik ook iets heel moois dat onder de oppervlakte aan het groeien is. Het bij sommigen nog onbewuste besef (gevoel) dat we in deze spannende tijden heel duidelijk kunnen kiezen tussen twee uitersten:

- geleid te worden door een totalitair controle systeem, geregeerd vanuit angst, volgzaamheid en gevangenschap met een Anti Christ aan het hoofd. Eens te meer herhaald door de menselijke geschiedenis heen. Een grappig en verhelderend filmpje om de opdoemende muren van het systeem/programma te laten zien.

OF: - de evolutiesprong te maken en de weg van de vrijheid op te wandelen, waarbij we onze 'bedachte zekerheden' op het spel zetten, open staan voor het nieuwe en de verantwoordelijkheid willen dragen voor het welzijn van elkaar en de aarde als geheel met als terugkeer: het 'bewustzijn van de Christus' / 'der Gott im Mensch' in de harten van alle mensen.

Een simpele keuze. Wat op het spel staat: onze ware vrijheid (verlicht bewustzijn) en vrede van de geest (harmonie mannelijk en vrouwelijk principe). Het is niet direct zichtbaar en dat maakt het onduidelijk. En wat valt er te kiezen als we in dit toneelstuk niet doorhebben dát er iets te kiezen valt? Tenzij je het spel begint door te krijgen:
Wie denkt dat ‘holding Vaticaan’ (ik bedoel natuurlijk Vaticaanstad) of The City of London de rijkste landjes ter wereld zijn*2), zal daarover in onzekerheid worden gebracht naar aanleiding van twee rechtszaken welke momenteel worden gevoerd waarover niets in de reguliere media te horen is. Dat laatste is natuurlijk volkomen verklaarbaar voor een ieder die begrijpt dat alle ideeën omtrent een financiële crisis bedacht zijn en worden gecreëerd vanachter de coulissen van een gigantisch toneelstuk waarin u en ik dienen te blijven geloven. De meeste acteurs geloven er zelf in, maar ook zij zijn bezig wakker te worden.

Het helpt om maar vast de gedachte te aanvaarden dat er twee financiële systemen zijn op deze planeet: één officieel systeem, zichtbaar, publiekelijk, maar ook een verborgen systeem welks kasboek een aantal veelvouden dikker is. Volgens Benjamin Fulford is er ten minste tien maal zoveel goud off-market dan de officiële hoeveelheid.*3) - Wilco Blokland
Deze mega rechtzaken met zeer gedetailleerde informatie over de achtergrond, geschiedenis en de huidige status van de macht achter de schermen, is door grondig onderzoek van velen zoals David Wilcock nu toegankelijk en inzichtelijk gemaakt. In het sprookje 'The Wizard of Oz' werd voor de goede verstaander uitgelegd hoe het financiële systeem eigenlijk werkt.

Er is altijd een keuze uit vrije wil: meelopen met de massa of je conclusies trekken en vanuit eigen inzicht ontwaken en opnieuw de verbinding aangaan met elkaar, wetend dat we niet zonder elkaar dit nieuwe creatie spel vol overvloed kunnen beginnen.

Concrete informatie over het oude spel:
Geld, of liever gezegd het gebrek daaraan, schaarste dus, is het ultieme instrument om een bevolking te beheersen. Schaarste betekent afhankelijkheid, beperking en gebrek aan keuze mogelijkheden. Het leven kan niet bloeien en floreren als we gebrek ervaren. Leven in schaarste wil zeggen óverleven, bezig zijn met de rekeningen kunnen betalen aan het einde van de maand. Daarom houdt schaarste tevens in beheersing en controle. Geen vrijheid. Houd ze dom en krom. Zo simpel is het. Overvloed daarentegen staat garant voor onafhankelijkheid, keuzemogelijkheid, creativiteit en vrijheid.

Als je de wereld wilt beheersen, dien je dus schaarste te creëren. Wanneer je bovendien zelf over onbeperkte financiële mogelijkheden beschikt, is opeens iedereen je vriend geworden. Je kunt letterlijk alles gedaan krijgen, allen buigen als een knipmes for your eyes only. - Wilco Blokland
Een bijzonder gevoel... Meer dan ooit wil er iets geboren worden, wat nog onbekend is. Het proces is in volle gang. Het is nu wachten op mensen die steeds meer willen luisteren naar de roep van het hart, de liefde en daarmee de liefdesrevolutie gestalte geven.

Liefde is voor mij warmte, gezelligheid, geborgenheid, thuis voelen, er mogen zijn zoals je bent. Liefde omarmt alles en iedereen, is vrij, stroomt rijkelijk en maakt plezier om niets. Liefde is creatie. Zij luistert, is vol begrip, krachtig en kwetsbaar. Onvoorwaardelijke liefde - het hart - kent - kennis/hoofd - geen angst. Liefde is in staat om zonder vrees alles te omarmen wat het op haar pad vindt.
Wanneer je als mens maar in voldoende mate bent blootgesteld aan een fundamenteel gebrek aan liefde, flink in mekaar bent geslagen, vernederd of seksueel zwaar misbruikt, dan wordt het bijzonder moeilijk zoiets als empathie te ontwikkelen. Alles draait om jou, jouw pijn, jouw verhaal. Hier haakt het (sociaal) darwinisme in – dat je “sterk” dient te zijn, en maakt dat je afwijzend of zelfs haatdragend naar de “zwakkeren” bent. In andere woorden: je raakt buitenproportioneel gevoelig voor macht, het enige dat je een gevoel van zekerheid verschaft. Dit is allemaal gewoon ordinaire psychologie, maar het gaat erom te begrijpen dat wanneer een mens maar lang genoeg misbruikt of gemarteld wordt, zijn zelfbeeld totaal kapot gemaakt wordt en daardoor onvermijdelijk geen enkel gevoel van compassie kan ontwikkelen. Als je de idee accepteert dat dergelijke mensen niet alleen werkelijk bestaan, maar dat bovendien juist zij gedurende honderden jaren uiterst zorgvuldig werken aan de zelfzuchtige agenda van een totale controle over de planeet, dan begin je te begrijpen hoe de huidige wereldsituatie in elkaar steekt, en hoe simpel hun motief in feite is. Nogmaals: zware beschadiging maakt iemand niet stom, maar juist super slim. Het is echter een slimheid zonder wijsheid, gevoel of medemenselijkheid. - Wilco Blokland

De reden voor het delen van Watts is wat hij vertelt vanaf 3 min. en verder.

Met dit soort boekjes heb je nu iets om aan te tonen wat zich de afgelopen decennia sluipenderwijs heeft plaatsgevonden en wat men onbewust al weet. De keuze was om niet te (ge-)weten, wat ons in deze situatie heeft gebracht. Angstig gevangen in het hoofd. Sinds 2011 worden steeds meer mensen op steeds meer en diepere niveau's bewust.

We the People hebben het middel in handen om de macht terug te brengen waar deze hoort. Samen beëindigen we het oude spel van macht, angst en tekort en beginnen we het nieuwe spel van liefdeskracht, vrijheid en overvloed. Het levende bewijs dat we geven om elkaar laat zien dat we geen schapen meer zijn van leiders die het voor ons willen 'oplossen'.

Het is nooit te laat... er is altijd een keuze om:

1. de waarheid te vinden
2. ons sterk te maken voor vrije energie
3. de harmonie terug te vinden in de relatie man/vrouw
4. te ontdekken wie wij zijn en een nieuwe (innerlijke) grondwet daarop te baseren
5. in dialoog te gaan en de wijsheid van de groep of massa te ontlokken

'Whoever controls the media, controls the mind' - Jim Morrison.

Laten wij kiezen voor de wil om te weten, in dialoog open staan voor de waarheid boven de leugen, liefde boven de angst, gezondheid boven het strijden tegen.

Voor wie dit wil volge zijn hart, het alternatief, de nog onbekende weg. Met liefde en toewijding geven we de nieuwe wereld van vrijheid, overvloed en spel vorm:


>>>>> KLIK HIER <<<<<
de weg naar het alternatief vol liefde
vanaf 22 maart 2012 en zo verder...

Samen maken we ons sterk voor
hogere waarden zoals, waarheid,
wijsheid, schoonheid,
vriendschap, rechtvaardigheid en compassie.

Een houding van non-coöperatie kan machtsregimes doen vallen als luciferhoutjes. Gandhi is daarvan het perfecte voorbeeld. Demonstraties en kortstondige acties hebben nooit wezenlijk kunnen bijdragen aan welke verandering dan ook, want de ongewenste regelgeving wordt gewoon tóch doorgevoerd. Non-coöperatie is iets heel anders, en legt het systeem in één keer lam aan de basis, in de kern, daar waar de grootste kracht huist. En dat zijn wij, de mensen; niet de elite, niet de regelmakers en slimme denktank-jongens. Als voldoende mensen zich realiseren dat de werkelijke macht bij henzelf ligt, ondanks dat de politie steeds meer het aangezicht vertoont van militaire-politie, dat wij allen het recht hebben op een vrij leven in overvloed, in plaats van ons leven lang rente en belasting te moeten betalen, zonder daar ooit vanaf te kunnen komen, - dan kan het met dit demonisch financieel stelsel rap gedaan zijn. Begrijpen we wel dat we op financieel vlak allemaal vanaf onze geboorte levenslang hebben gekregen? Iedere student begint met een studieschuld op te bouwen welke hem aan het systeem knecht. Is dat onderwijs? Is dat opvoeding? Is dat onze kinderen voorbereiden op het avontuur dat leven heet? We waren het allemaal zo normaal gaan vinden, omdat we er mee opgegroeid zijn en de wereld om ons heen niet altijd bevragen waarom zij zo in elkaar steekt. We waren echt in slaap gesukkeld.
(...) Maar de wijze waarop geld een plekje in ons bewustzijn heeft gekregen is veelal niet gezond. Noch goudkoorts, noch de houding waarin geld gezien wordt als het slijk der aarde komt ons geestelijk evenwicht ten goede. De werkelijke root of all evil is niet geld, maar het bewustzijn dat daarin ongekende mogelijkheden tot zelfverrijking en manipulatie ziet. Dankbaar aangegrepen door de diabolische krachten om zowel de noodzaak tot het hebben van, als het eeuwige gevoel van schaarste aan geld in ons bewustzijn te implanteren. - Wilco Blokland
Lees hier de gehele en erg heldere tekst van Wilco Blokland. Hier vind je de analyse op het boekje van Riemen. Of lees Joris Luyendijk's boekje.

No comments:

Post a Comment