24 November 2010

Never Ending Story

2012 - 2014 de jaren waarin fantasie en werkelijkheid samenkomen. Zijn we bereid om de knikkers te laten en te gaan voor het spel? Durven we te vertrouwen op haar, zij die al zo lang gevangen zit, de dochter van de grote Geesteskoning?

Haar naam is.... LIEFDE.... te vinden in ieder menselijk hart.
Wie weet kan dit bericht je de kracht van de liefde helpen her-inneren...

I: EEN SCÈNE UIT DE WERKELIJKHEID uit 1465 - zie het innerlijk vuur dat hieruit spreekt:
Franse ridder Jean de Brueil (1465). 'Tijdens de strijd houden we zoveel van elkaar. Als we zien dat onze strijd juist is en onze bloedverwanten moedig strijden, krijgen we tranen in onze ogen. Een zoete vreugde vult ons hart door het gevoel van eerlijke trouw aan elkaar; en wanneer we zien hoe onze vriend zo moedig zijn lichaam blootstelt aan gevaar teneinde het bevel van onze Schepper uit te voeren, besluiten we voorwaarts te gaan en met hem uit liefde te leven en te sterven. Wie niet gevoeld heeft kan niet zeggen hoe mooi deze vreugde is. Denkt gij dat wie dit voelt angst heeft voor de dood? Allerminst! Hij is zo gesterkt, zo verheugd dat hij niet weet waar hij is. Werkelijk, hij is voor niets ter wereld bang!'
Hier zien we de vermenging van de minnaar en de krijger. Die is vandaag zo goed als verdwenen. Met de opkomst van de gemechaniseerde oorlog is de fysieke krijger tot soldaat gereduceerd - lees verder.
II: EEN SCÈNE UIT DE "FANTASIE" WERELD (uit Never Ending Story)


Een reactie op internet: "And the best (and scariest) thing about it... is that Gmork is talking about the world today. The despair, the distrust, the cynicism, the contempt for imagination and wonder and dreams. Gmork would love the world we live in now. Atreyu is like the terrified spirit of hope and courage in all of us, scared shitless in the face of the cold, vicious modern world." - but... we are still alive, becoming more awake and stronger every day.

De krijger is nog niet ter ziele, zij staan nu op.

En er is iets fundamenteels waar voor valt de strijden. Het is:


De Keizerin!

Het Gevoel

The Gift

De Vrouw: zij die de Pure LIEFDE in zich draagt.

"The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift." ~ Albert Einstein

III: SCÈNE UIT DE WERKELIJKHEID 1968 - King fighting the Nothing of racism, greed and war.


King grew increasingly committed to nonviolence. An India trip in 1959 helped him connect more intimately with Gandhi’s legacy. King began to advocate nonviolence not just in a national sphere, but internationally as well: ¨the potential destructiveness of modern weapons¨ convinced King that ¨the choice today is no longer between violence and nonviolence. It is either nonviolence or nonexistence¨ (Papers 5:424).

We staan er niet alleen voor -> L'union fait la Force...
Find your Tribe en wakker de innerlijke Krijger aan.

IV: WERKELIJKHEID EN FANTASIE KOMEN SAMEN (uit Never Ending Story)


2012 - 2014 wordt onze strijd voor ware Koninklijke Vrijheid
Overvloed en Bewust Creatie SPEL - De wereld van onze dromen
Waar de Liefde boven de Angst en de Waarheid boven de Leugen komt te staan...
En wat je concreet kan doen om het nieuwe spel te beginnen.

De prinses draagt de ware en pure liefde en alleen de prins/krijger/minnaar kan haar en de liefde bevrijden. Vrouw bescherm de liefde en zorg dat mannen kiezen voor de vrijheid... zorg dat zij die vergeten strijd voor de Schepping niet zullen opgeven. De strijd voor:

ware liefde en ware vrijheid -> 'het Koninkrijk Gods' in de hoofden van alle mensen.

Slaan we eenmaal de brug in de hersenen tussen al die delen dan maakt deze samenwerking dat ons leven en handelen kan plaatsvinden vanuit inzicht en mededogen. De betrekkelijkheid van de reptiele eigenschappen (competitie, macht, status enz.) wordt zichtbaar. Het bewustzijn van leven zal geheel veranderen omdat eigenbelang niet langer voorop staat. Delen, gunnen, geven, maakt dat alles goed is. Als IK niets hoef stroomt alles door en rond mij en wordt er voorzien in dat wat nodig is. Het belang van leven en OVERLEVEN neemt af en stroomt mee met het grote geheel waarin alles op zijn tijd mag verschijnen en verdwijnen. Op het moment dat deze bewustwording in de mens plaatsvindt zijn we zoveel meer dan de hersenen, die vulling van het hoofd, die als een soort van ‘interface’ staat tussen ons en het grote geheel waar we deel van uitmaken. - lees het verhelderende artikel.

Zo binnen zo buiten... Luister naar John F. Kennedy. Of Gandhi:--- Never Ending Story ---Turn around - look at what you see.
In her face the mirror of your dreams.
Make believe on everywhere
get it in the line.
Hidden on the pages is the answer
To a never ending story.

Reach the stars
fly a fantasy
Dream a dream and what you see will be.

Rhymes that keep their secrets will unfold behind the clouds
And there upon the rainbow is the answer
To a never ending story
story.
Show your fear
for she may fade away
In your hands the birth of a new day.

Continue for more 'hidden' messages in movies.

No comments:

Post a Comment